Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztály

1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.

Központ: 476-1100, Tel: (36-1) 476-1324, Telefax: (36-1) 476-6428

E-mail: (szentgyorgyi@oth.antsz.hu)

                                                                 Iktatószám: OTH-17-30/2005.

                                                                                    Budapest, 2005. április 28.

                                                                              Tárgy: Excel-V IE-300 típusú vízkezelő kisberendezés alkalmazása ivóvízellátásban

                                                                                                                                            

                                                 

HATÁROZAT

Közegészségügyi szempontból engedélyezem az ASKA Corporation (Tokyo, Japán) által gyártott,

Excel-V IE-300 típusú vízkezelő kisberendezés alkalmazását az ivóvízellátás területén az alábbi feltételekkel:

1.      Az engedély kizárólag a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete által vizsgálttal azonos minőségű termékre vonatkozik.

2.      A berendezéshez nem tartozik UV utófertőtlenítő egység, ezért kizárólag baktérium védelemmel ellátott (ezüstözött aktívszenet vagy KDF szűrőt tartalmazó) aktívszén töltetet szabad használni.

3.      A berendezés kizárólag az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletnek megfelelő hálózati ivóvíz utókezelésére alkalmas.

4.      Üzembe helyezés előtt, illetőleg hosszabb üzemszünet után (két-három nap), fogyasztás előtt legalább három liter vizet át kell engedni a berendezésen.

5.      A gyártó, illetőleg a forgalmazó köteles egyértelműen tájékoztatni a vásárlót a jelen engedély feltételeiről.

6.      Kizárólag a jelen határozattal tartalmilag és formailag megegyző, a www.antsz.hu honlapon megtalálható engedély hiteles!

7.      A jelen engedély az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet 8.§ (6) bekezdésének megfelelően a kiadás időpontjától számított öt évig érvényes.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos tisztifőorvosnak címzett és az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (Budapest IX. Gyáli út 2-6. Pf. 839. Bp. 1437) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetése mellett.


 

INDOKLÁS

A Bionet-World Kft. (6000 Kecskemét, Magyar u. 2.) kérelmére, a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének 6007/2004. számú szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a forgalmazni és felhasználni kívánt termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet előírásainak.

A határozatot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 12.§ b.), valamint a 14. § (2) c.) pontjában foglaltaknak megfelelően adtam ki.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a jelen engedélyt nyilvántartásba veszi és közzéteszi az érvényes engedélyek listájában a www.antsz.hu internetes honlapon (közegészségügy címszó, környezetegészségügy alcím, ?ivóvízellátásban engedélyezett anyagok? cím alatt), ahol a termék nevére kattintva a jelen határozat szövege olvasható.

 

A kérelmező befizette a 84000 Ft. díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által végzett egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló, az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet szerint.

Erről értesül:

1.      Bionet-World Kft. (6000 Kecskemét, Magyar u. 2.)

2.      Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés főosztály

                                                                  dr.Szentgyörgyi Ildikó                                                                                            országos tisztiorvos

 

Vissza a vízaktivizátor oldalra